ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - Θεσσαλονίκη
Άθληση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα