ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - Θεσσαλονίκη
Άθληση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: 2310200082

Γεωγραφικό πλάτος:

Γεωγραφικό μήκος:

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - Θεσσαλονίκη Άθληση - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Ελλάδα

2310205443, 2310205534, 2310205536, 2310219719